Atelier video anotace


Obsazení atelieru


Vedoucí atelieru
Prof. ak. mal. Peter Rónai
Údolní 429/19 místnost č. 413,414
tel.: 54114 6508
e-mail: ronai@ffa.vutbr.cz
ronai www
konzultace:
středa 11:00-14:00

Asistent
RNDr. Stanislav Filip
Údolní 429/19 místnost č. 413
tel.: 54114 6508
e-mail: fil@ffa.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz/~fil
konzultace:
pondělí 11:00-14:00

 

Zaměření

Základní program atelieru video je specificky spojený se samotným názvem:
jde o všechny druhy videoaplikace, od jednoduchého dokumentárního filmu
k interaktivním - multimediálním videoinstalacím. Během studia si studenti
osvojí jazyk technické realizace: práce s kamerou atd... od klasického
střihu videozáznamu až po současné sofistikované softwareové postupy. Aby
studenti mohli prakticky realizovat vzpomínané komplikované postupy, mohou
využívat nabídnutý prostor techniky a výuky poskytované kabinetem video.
Podobně jsou k disposici speciální přednášky a kurzy v specifické oblasti
nových médií, kde púsobí vynikající odborníci tohoto druhu, v posledních letech
tyto přednášky vedli např. Prof. Dezider Tóth, MgA. František Kowolowski,
nyní Mgr. Lenka Dolanová.
Atelierová praktická výuka samozřejmě není zaměřená pouze na
tzv. "technicistický" přístup, studentské realizace jednotlivých semestrálních
prací bývají také v podobě obrazu, objektu nebo prostorové instalace.
Absolvent atelieru video má být všestranným vizuálně vzdělaným
umělcem, který aktivně komunikuje se současnými trendy postmoderny.

Dislokace
Údolní 19, 3.patro
atelier: 3.patro, místnost 401
video-multimediální studio: 2.patro, místnost 301
(spolu s atelierem multimedia)
kabinet: 3.patro, místnost 413, 414


Požadavky na posluchače
U potenciálních posluchačů je důležitý aktivní zájem o vytváření
vizuálních prezentací, povšechná orientace v oblasti výtvarných umìní ve
vizuální kultuře a nových médiích, schopnost otevřeného přístupu
k výtvarným věcem.

Atelierový program
Studenti atelieru video mají možnost v rámci atelierového programu
výuky pracovat s technologiemi video, multimedia, internet, interaktivní
instalace, ale také použít klasické technologie - fotografie, kresba,
prostorová instalace ap.
Projekty s využitím nových technologií je možné realizovat použitím
prostředků atelieru video a také kabinetu video (MgA. Filip Cenek),
který je více technologicky zaměřený.
Vedocí atelieru spolu s asistentem vytváří studentům zázemí
v podobě poskytování konzultací zejména v oblasti umělecké tvorby,
výtvarného a společenského kontextu tvorby ale také technologické základny.

Profil absolventa
Absolvent atelieru video má být všestranně vizuálně vzdělaným
umělcem, který aktivně komunikuje se současnými trendy postmoderny.

Pedagogické púsobení
Prof. Peter Rónai byl vedoucím atelieru konceptuálních tendencí,
potom vedoucím atelieru intermédia, vedoucím atelieru video-multimédia
na FaVU, nyní atelier video
Stanislav Filip působil jako asistent atelieru video-multimedia-performance,
asistent atelieru video-multimedia, nyní atelier video